Landelijke & Federatieve lijst, rayon oost 2010-2011-2012

Meldpunt vissterfte, stroperij, calamiteiten.Vergunning, wetten, controles.

Landelijke & Federatieve lijst, rayon oost 2010-2011-2012

Berichtdoor Harry » 02 Feb 2010, 17:38

Viswater: Rayon 1

1. De Regge vanaf de Holterdijksbeek tot de Schuilenburgerbrug
2. De Weezerbeek vanaf de Bornsebeek tot de Nieuwe Graven
3. De Loolee
4. De Woolderbinnenbeek vanaf de Omloopleiding tot de Bornsebeek
5. De Oude Bornsebeek vanaf watergang 16-2 tot aan Loolee
6. De Bergingsvijver/zandvanger aan de Slangebeek nabij de Deurningerstraat te Hengelo
7. De Bergingsvijver ten noorden van Oldenzaal ter plaatse van de grens met de gemeente Weerselo
8. Verbeterde Dinkel vanaf de provinciale weg Tilligte tot rijksweg Lattrop
9. Omleidingskanaal vanaf kanaal Almelo-Nordhorn tot de Dinkel in Lattrop
10. Omleidingskanaal Beuningerveldweg gemeente Losser tot het kanaal Almelo-Nordhorn
11. Omleidingskanaal westelijke oever vanaf verdeelwerk met de Dinkel tot Lutterzandweg gemeente Losser
12. Hollandergraven vanaf kanaal Almelo-Nordhorn tot de verbeterde Dinkel
13. Gele Rammelbeek vanaf de rijksgrens tot het Dinkelkanaal
14. Dinkelkanaal vanaf de Beneden-Dinkel tot de Duitse grens
15. Het Kanaal Almelo-Nordhorn van Almelo tot aan de Duitse grens
16. Recreatiepark Het Rutbeek te Usselo: Voor het houden van wedstrijden is schriftelijk toestemming vereist van
de Federatie Oost Nederland en van de beheerder van recreatiepark Het Rutbeek. Het voeren en het in bezit hebben van visvoer is verboden. Er mag alleen vanaf de oever op de daartoe aangewezen plaatsen worden
gevist. Voor het vissen vanuit boten is de toestemming van de beheerder vereist. Verordeningen van het recreatiepark blijven onverminderd van kracht. Nachtvissen het hele jaar verboden.
17. Het Lateraalkanaal vanaf het Kanaal Almelo-Nordhorn tot de rijksweg 36
18. Markgraven vanaf de stuw bij de Hamveldsweg in Tubbergen tot het Lateraalkanaal
19. De Nieuwe Graven vanaf de Weezebeek tot aan de Exosche Aa m.u.v. het gedeelte op de linkeroever ter plaatse van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
20. De Omloopleiding vanaf het verdeelwerk Fox tot de Oelerbeek
21. De Hollandergraven en de Boven-Veenleiding vanaf het Lateraalkanaal bij de Markgravenweg te Almelo tot het Lateraalkanaal benedenstrooms van de Wierdenseweg te Vriezenveen
22. De Fleringer-Molenbeek vanaf kanaal Almelo-Nordhorn tot aan de Loolee
23. De Bornsebeek vanaf watergang 15-4 tot de Weezebeek
24. De Gammelkerbeek vanaf de Deurningerbeek tot de Bornsebeek
25. De Deurningerbeek vanaf watergang 15-3 tot de Gammelkerbeek
26. De Stokkumerflierleiding vanaf watergang 20-0-1-8 tot het gemaal
27. De Elsbeek tot aan het verdeelwerk Fox te Hengelo
28. De Koppelleiding tot de rijksweg Hengelo-Enschede
29. De Reutummerbeek vanaf de weg Fleringen naar Reutum tot het kanaal Almelo-Nordhorn
30. De Stiftsbeek vanaf het verdeelwerk bij de Middensloot aan de Stempelsdijk tot het kanaal Almelo- Nordhorn
31. De Hoogelaarsleiding vanaf de Piksenweg tot de Midden-Regge
32. De Maatgraven vanaf de Holterstraat in Rijssen tot de Midden-Regge
33. De Waterleiding Rijssensewal vanaf de Ligtenbergerdijk in Rijssen tot de Midden-Regge
34. De Entergraven
- de rechteroever: vanaf rijksweg 1 tot de Midden-Regge
- de linkeroever: vanaf rijksweg 1 tot de Bornebroeksestraat in Enter, van de
Lagedijk tot het zwembad in Enter, van de brug in de Leijerweerdsdijk te Enter tot de Midden-Regge
35. De Elsgraven vanaf rijksweg 1 tot de Eversdijk in Enter
36. De Holterdijksbeek vanaf de Herikerweg tot de Boven-Regge, m.u.v. de rioolwaterzuiveringsinstallatie
37. De Exosche Aa vanaf de Nieuwe Graven tot de Midden-Regge
38. De Wierdense Aa vanaf de Rondweg om Wierden tot de Exosche Aa
39. De Bornerbroekse Waterleiding vanaf het Twentekanaal tot de laatste brug vóór de Exosche Aa
40. De Schipbeek vanaf de IJssel tot de nieuwe sluis bij Diepenheim, inclusief de Zandvang bij Diepenheim
41. De Oude Schipbeek vanaf de Schipbeek tot de oude Pothaarsbrug
42. De Buurserbeek vanaf de nieuwe sluis te Diepenheim tot de Duitse grens
43. De Zandvang in de Zoddebeek nabij de Nederlands-Duitse grens
44. Recreatiepark Het Lageveld te Wierden. Nachtvissen het hele jaar verboden.
45. Bergingsvijver nabij Vlessendijk te Nieuw-Heeten

Beheerseenheid Twenthe kanalen (BET) (water 46 t/m 51)
Nachtvissen het gehele jaar toegestaan
Afgeraden wordt om vis mee te nemen voor consumptie (ivm verontreiniging)
Het is verboden:
- zich te bevinden tussen de sluis Hengelo en het hek bij de Waarbeek
- te vissen tegenover de botenhuizen tussen de RWS borden (in Hengelo)
- te vissen binnen een afstand van 100 meter van een sluis of een stuw
- te vissen op snoek tussen 1 februari en 30 september


46. De Twentekanalen, vanaf de sluis te Eefde tot de Lonnerkerbrug te Enschede en de zijtak tot Almelo, plus de aanliggende zandvangers, zoals hierna nader omschreven:
Nadere omschrijving zandvangers:
Het gedeelte van de Bolksbeek hetwelk zich uitstrekt tussen de lijn evenwijdig aan en op een afstand van 100 meter van de as van de rijksweg Goor-Lochem enerzijds en het aflaatwerk in de zuidelijke kanaaldijk anderzijds.
De zandvangers van:
- het zuidelijke afwateringskanaal bij km. 22.100
- de Schipbeek aan de noord- en zuidzijde van het kanaal bij km. 23.000
- de “Slinge”
- de Molenbeek bij km. 28.100
- de Poelsbeek bij km. 29.150
- de Bolscherbeek bij km. 31.800
- de Oelerbeek bij km. 41.190
Gelegen in het waterschap Regge en Dinkel:
47. de Boven-Regge (watergang 20-1), voor zover deze parallel loopt met het Twentekanaal;
48. de Bolscherbeek (watergang 20-4), vanaf de weg Bentelo-Hengevelde tot aan de uitmonding in het Twenthe kanaal;
49. de Hagmolenbeek (watergang 20-5), vanaf de Drekkersstrang tot aan de uitmonding in het Twenthe kanaal;
50. de Nieuwe Oelerbeek (watergang 20-10), vanaf de Oelerbeek tot aan de uitmonding in het Twenthe kanaal;
51. de Usselerstroom (watergang 20-11), vanaf de weg Buurse-Enschede tot aan de uitmonding in het Twenthe kanaal, met uitzondering van het gedeelte waar de tuinen van huizen grenzen aan de Usselerstroom. Daar waar tuinen van
huizen grenzen aan de Usselerstroom is het vissen op beide oevers verboden.
Carp Fishing, my way of life !
Gebruikers-avatar
Harry
Beheerder
Beheerder
 
Status: Offline
Berichten: 214
Afbeeldingen: 7
Geregistreerd: 18 Mrt 2009, 07:48
Woonplaats: Tukkerland
Thanks: 0
Thanked: 3 keer in 2 posts

Re: Lijst viswateren Oost -> Rayon 1, 2, 3, 4.

Berichtdoor Harry » 02 Feb 2010, 17:40

RAYON 2

Rayon 2
1. Overijssels Kanaal vanaf de brug bij de Snippeling te Deventer in noordelijke richting tot aan Rijksweg N332. Incl.:
- Elskamper waterleiding (incl. de 300 m. zuidelijk gelegen zijtak), westelijk van het Overijssels Kanaal vanaf het Overijssels Kanaal tot de zijtak ca. 450 m. oostelijk van de Veenweg en ca. 400 m. zuidelijk van de Twentseweg
- Oostelijke Zijtak tot de Hottenvoortseweg
- Linderteleiding aan de onderdoorgang in de spoordijk Zwolle- Almelo
- Zijtak Achterweiden tot de Heesweg
- Zijtak tot aan de stuw bij de Heetenseweg
- Zijtak Spekhoek tot de Spanjaardsdijk
- Zijtak Witteveen tot ca. 300 m. voor de Vlessendijk
- Zijtak Vennemanshoek tot de Spanjaardsdijk
- Soestwetering tot de Avergoorsdijk
- Soestwetering tot de Dijkerhoeksweg
- Zandwetering Oost vanaf de Soestwetering tot de Oostermaatsdijk
- Zijtak van de Soestwetering (bij Koerkampshoek) tot de Oerdijk bij Lettele
- Zijtak van de Soestwetering tot de eerste zijtak (bij Stevensland)
- Zijtak van de Soestwetering tot het gemaal Het Nest
- Zijtak vanaf de Soestwetering tot de Espelodijk
- Zandwetering aan de eerste zuidelijke zijtak
2. De IJssel vanaf de Geldersche Toren bij Spankeren (km 913.700) stroomafwaarts tot de zuidkant van Kampen (km 993.800). Incl:
- Het Uiterwijkse gat (tussen km 992.000 en km 993.000) aan de noordoostzijde van de IJssel ± 1,5 km ten noorden van Wilsum. Vissen vanuit een bootje is hier niet toegestaan
- Het Koeluchtergat (de Hank) aan de zuidkant van IJssel bij de Zande tussen km 988.700 (bruggetje) en km 990.100 (monding in de IJssel)
- Z andgat Oost Nederland A1 Deventer nabij Wilp, stek 20 van de Visstekkenkaart Gelderse IJssel (De Kolk) tussen km 941.200 en km 941.800) gelegen aan de westkant van de IJssel even ten zuiden van de brug an de A1 nabij Deventer.
Vissen vanuit een bootje is hier niet toegestaan 767
- Jachthaven (of Roeikolk) in Deventer aan de Rembrandtkade Looprecht uitsluitend op de openbare oevers Voor gedetailleerde stek- en looprechtinformatie zie boekje
“Visstekken langs de Gelderse IJssel”. Onder andere verkrijgbaar bij de federatie, tel. (0572) 36 33 70. Voor wat betreft looprechten (en recht van overpad) nabij Zwolle geldt: Looprecht langs beide zijden van de IJssel tussen km. 970.600 en km 989.000, met uitzondering van industrie- en natuurgebieden. Recht van overpad in de volgende landerijen nabij Zwolle: Aan de rechteroever (Overijsselse zijde):
- vanaf de dijk over de noordelijke insteekhaven van de centrale Harculo
- vanaf het Beekmanpad (wildrooster) het pad aan de zuidgrens en liggend in terrein van SBB
- vanaf het oude Kleine veer tot de spoorbrug: F.H.M. van de Kolk, via het pad naar het nieuwe Kleine veer Gemeente Zwolle: de heer Kok, J. Groten en G.J. Westmeijer
- tussen de spoorbrug en de verkeersbruggen; via pad SBB naar de vogel-waarneempost
- tussen Zalkerveer en km 989.000; H. Zunneberg, H. van Ittersum en J. Sellis Aan de linkeroever (Gelderse zijde):
- tussen het Apeldoornskanaal en de spoorbrug: H. Kwakkel
- beneden de bruggen: H. van Raalte, D.E. Rave, J.G.M. Hoekman en J. van Gelder Bijzondere bepalingen:
In de periode van 28 februari tot 1 juli geldt een verboden tijd voor het recht van overpad door het terrein van Staatsbosbeheer aan de Uiterwijkseweg (bij de dijktrap, stek 61 van de visstekkenkaart Gelderse IJssel) even ten noorden van Wilsum. Er mag alleen van het looprecht gebruik gemaakt worden tussen een half uur voor zonsopgang en een half uur na zonsondergang. Het plaatsen van tenten windschermen e.d. is verboden.
3. Perceel 1 van het Twentekanaal, vanaf de Eefdese sluis tot de IJssel. Het looprecht is vanaf de Eefdesebeek tot aan de verkeersbrug Eefde inclusief gedeelte Eefdese beek aan de noordzijde van het kanaal km.0799
4. Apeldoorns- en Griftkanaal vanaf de schutsluizen te Dieren tot de Gelderse IJssel.
Het is verboden een strook grond te betreden langs het kanaal achter de woningen Achtereesenkamp nrs. 61 t/m 83 te Wapenveld en de nrs. 36 t/m 44 te Heerde!
5. De Grote Wetering vanaf de rijksstraatweg Apeldoorn- Zutphen tot aan het Pouwel Bakhuysgemaal te Wapenveld
6. De Nieuwe Wetering vanaf de stuw bij de Kraaijenjager tot de keersluis in de Bandijk te Wapenveld
7. De Stroombreed vanaf de Vloeddijk tot de Grote Wetering
8. De Nijbroekse Wetering vanaf het inlaatwerk bij het toevoerkanaal naar Terwolde tot de Vloeddijk
9. De Terwoldse Wetering vanaf de stuw bij de Rozendaal tot de Grote Wetering in Assendorp
10. Het Toevoerkanaal naar Terwolde vanaf het stuwencomplex bij de Vecht tot het gemaal in Terwolde
11. De Vorchterleigraaf vanaf de Hulbrug tot aan de sluis in de Bandijk met de zijtak in het Wapenvelder Broek naar het gemaal Vorchterbroek
12. Het Verbindingskanaal tussen de Grote Wetering en de Stroombreed te Oene
13. Het Verbindingskanaal tussen de Nieuwe Wetering en de Grote Wetering te Wapenveld
14. De Stouwe bij Oldebroek, alleen het middelste gedeelte van de Stouwe parallel lopend aan de Gelderse Kade
15. De Euvergunne bij Hattem, alleen het buitendijks afvoerkanaal bij gemaal Antlia
16. De Leuvenheimsebeek bij Brummen
17. De Oekensebeek vanaf de spoorlijn tot gemaal Cortenover
18. De wateren in het recreatiegebied Bussloo en de oostelijke plas in het recreatiegebied Kievietsveld
Het vissen vanuit een boot (zonder motor) is toegestaan. De boten mogen alleen via de helling aan de Withagenweg te water worden gelaten en mogen ’s nachts niet in het water en op het terrein blijven liggen.de hengelaars met boten moeten op het water buiten de markeringslijn van de zwemmers blijven. De maximaal toegestane bootlengte is zeven
meter. Voeren is niet toegestaan. Aanwijzingen, gegeven door de medewerkers van de RGV Holding, dienen
direct te worden opgevolgd.
19. Het Vossemeer
20. Het Ketelmeer
Gemeente Kampen: Er mag slechts worden gevist met één hengel en aangewezen aassoorten.
21. Wateren binnen de bebouwde kom van de stad Kampen binnen de volgende grenzen: Kruising N763 (Kamperstraatweg) met de Chalmotweg, Chalmotweg tot Venedijk Noord, Venedijk Noord tot Slaper richting N50, N50 in noordwestelijke
richting tot aan de IJsseloever (kamperzijde Eilandsbrug) via IJsseloever en IJsselkade in zuidoostelijke richting eindigend ter hoogte van de kruising N763 en Chalmotweg
22. Wateren binnen de bebouwde kom van de kern IJsselmuiden binnen de volgende grenzen: Vanaf NS-station naar Trekvaart, Trekvaart tot Veilingweg, Veilingweg, Veilingweg tot Oudendijk, Oudendijk tot Koekoeksweg, Koekoeksweg tot Plasweg, Plasweg tot Grafhorsterweg, Grafhorsterweg tot Frieseweg overgaand in de ir.B.P.G. van Diggelenkade aansluitend op NS-station (inclusief aangrenzende en openbaar toegankelijk gedeelte van de IJsselkade)
23. IJssel van km 993,8 (vanaf Molenbrug stroomafwaarts) tot km 1.000,5 (vanaf voormalige lichtwachterswoning stroomopwaarts)
Gemeente Apeldoorn
24. Drie vijvers aan de Robert Kochstraat
25. Vijver Prinsenpark
26. Vijver Verzetstrijderspark
27. Vijver Sprengenpark
28. Vijver a/d Koningslijn
29. Vijver Kayersdijk
30. Vijver Zuiderpark
31. Vijver a/d Pieter Soenredamstraat
32. Vijver a/d Rijnstraat
33. Vijver a/d Haringvliet
34. Twee vijvers aan Malkenschoten
35. Vijver a/d Laan van Malkenschoten
36. Twee vijvers a/d Lange Amerikastraat
37. Alle vijvers in de Apeldoorn, ten oosten van het kanaal, met uitzondering van de vijver langs de Deventerstraat, tegenover de Balustrade en de het zuidelijke stuk van de vijver langs de Vellertsdijk (vanaf de Lobroeksweg naar het zuiden).
Carp Fishing, my way of life !
Gebruikers-avatar
Harry
Beheerder
Beheerder
 
Status: Offline
Berichten: 214
Afbeeldingen: 7
Geregistreerd: 18 Mrt 2009, 07:48
Woonplaats: Tukkerland
Thanks: 0
Thanked: 3 keer in 2 posts

Re: Lijst viswateren Oost -> Rayon 1, 2, 3, 4.

Berichtdoor Harry » 02 Feb 2010, 17:42

Rayon 3

Rayon 3
1. De Binnengracht en de Buitengracht te Hasselt
2. Het Zwarte Water, het looprecht (zie borden ter plaatse) op het jaagpad (150 m) gelegen langs de dijk naar enemuiden onder de brug bij Hasselt is uitsluitend voorbehouden aan leden van HSV ’t Meuntje in Hasselt.
- tussen km 8.000 en km 16.500, inclusief de afgedamde arm aan de linkerzijde van het Zwarte Water nabij km 8.050 en incl. de Streng vanaf de noordzijde van de kom van Hasselt tot aan het Zwarte Water
- vanaf km 19.550 tot aan de uitmonding in het Zwarte Meer, nabij km 21.000
3. Het Zwarte Water - vanaf stadsgracht tot Westerveldse Zijl - van km 4.600 ter hoogte van de Westerzijl tot aan de oude afgedamde arm, genoemd het Waaigat, ong. ter hoogte van km 7.450 In dit gedeelte mag slechts gevist worden met één hengel en aangewezen aassoorten. Let op: geen looprecht.
4. Het Zwolle IJsselkanaal (tussen het Zwartewater en de IJssel ca. 1km) Ook hier geldt de beperking van één hengel en aangewezen aassoorten
5. De wateren in de Noordoostpolder
- Lemstervaart
- Urkervaart
- Zwolsevaart
- Creilervaart
- Espelervaart
- Nagelervaart
- Enservaart
- Marknesservaart
- Luttelgeestervaart
- Industriehavens Emmeloord
6. Vollenhoverkanaal
7. Vollenhovermeer
8. Kadoelermeer (wateren nr 5 t/m 8 zijn ingebracht door HSV het Poldervoorntje te Emmeloord) Meer informatie over visstekken en vissen in de Noordoostpolder kunt u vinden in het boek; ’Het beste viswater vind je in de NOP’. Voor verkoopadressen kunt u bellen met de federatie, tel. (0572) 36 33 70.801
9. Voormalige buitenhaven van Blokzijl
10. Gedeelte Blokzijl-Kadoelen aanvangende bij de keersluis van de haven(sas) en eindigend bij de grens van de Noordoostpolder. Voor het betreden van gronden en oevers die zijn verpacht dient vooraf toestemming van de betrokken pachter te zijn verkregen. Het is verboden te vissen in de voorhaven van het gemaal Smeenge en in de Voorstersluis.
11. Het Meppelerdiep van de Galgenkampbrug te Meppel tot Zwartsluis, de monding van het nog open zijnde gedeelte van het Oude Diep t.o. Krikkenhuizen nabij Zwartsluis, uitgezonderd de tot het Meppelerdiep behorende oude armen. Alleen het vissen op schubvis is toegestaan Looprecht Meppelerdiep Vergunning tot het betreden van de hieronder vermelde oevers:
- Het bij het Rijk o.m. in eigendom zijnde buitentalud langs de noordwestelijke oevergedeelten van het Meppelerdiep, van km 5.040 (boerderij Doosje) tot km 6.710 (zuidwestelijke grens rijksopslagterrein met haven) en van km 6.884 (noordelijke grens rijksopslagterrein met haven) tot km 8.958 (grens fabrieksterrein Koudasfalt N.V.). Tijdens de periode 15 maart t/m 30 juni mag van deze vergunning geen gebruik worden gemaakt. Voor het natuurreservaat Meppelerdiep, object ‘Doosje’ wordt uitsluitend vergunning verleend voor zover het betreft de navolgende paden:
- het voetpad ter breedte van 2 m, gelegen langs de n.o. grens van het object ‘Doosje’
- een pad ten z.w. van de aan Staatsbosbeheer toebehorende bosaanplant, gelegen ten westen van het reservaat ‘Doosje’
Voor genoemde paden geldt tevens dat de toegang is verboden tusseneen half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang.
12. De Oude Hoogeveense Vaart vanaf de spoorbrug te Meppel tot voormalige Weteringbrug inclusief afgedamde stukken Oude Hoogeveense Vaart tot Ossesluis
13. Het gebaggerde gat nabij Meppel (Stellinkgat / Zwanenmeer) gelegen aan de Oosterbroekenweg
14. De Veeningerwijk te Zuidwolde, voor zover in gebruik als afstromingskanaal tussen het boven- en benedenpad van de Ossesluis
15. Omgelegde Hoogeveensevaart vanaf het Meppelerdiep tot aan de Ossesluis.
Voor de wateren 12 t/m 15 geldt: Het is niet toegestaan de kanaaldijken voor 1 juli te betreden tenzij er gemaaid is.
16. Haven Industrieterrein Oevers D (Sethehaven)
17. Wachthaven Meppelerdiep
18. Kanaal Beukerschutsluis tot Blauwe Hand waarbij de vaargeul langs de oostzijde van de strekdam over een breedte van 30 m. gerekend vanaf de strekdam
19. Kanaal Blauwe Hand-Giethoorn-Steenwijk tot het Steenwijkerdiep
20. Kanaal Steenwijk-Ossenzijl vanaf het Steenwijkerdiep tot de Kalenbergergracht
21. Het Steenwijkerdiep vanaf de Wetering tot en met Steenwijk inclusief de dode arm achter de waterzuivering en de passantenhaven
22. De Wetering vanaf het Giethoornsemeer tot de Heuvengracht
23. De Heuvengracht
24. De Arembergergracht vanaf de Arembergersluis tot de Belterwijde
25. De Linde tussen de Helomavaart en de Ossenzijlersloot voor zover gelegen in de provincie Overijssel en vanaf het z.g. Sas (te Kuinre) tot 10 m ten zuidwesten van de monding van de Ossenzijlersloot
26. De Kalenbergergracht
27. De Ossenzijlersloot vanaf de Linde tot Jachtwerf VriJon b.v. te Ossenzijl
28. Het Nieuwe Kanaal van Kuinre tot Tussenlinde
29. De Wold Aa vanaf Beilerstroom (Meppel) tot en met de gehele bovenloop
van de Eerste en Tweede Ruiner Aa, en alle zijtakken
30. De Koekanger Aa
31. Leiding Haakswold vanaf de weg Ruinerwold-Meppel tot Haaksveld
32. De Parallelleiding vanaf de Omgelegde Hoogeveense Vaart tussen de voormalige Weteringbrug en Ossesluis
33. Wateren van Staatsbosbeheer (De Weerribben): Het is niet toegestaan te vissen van één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopkomst. Het gebruik van lokvoer is verboden. Alle aanwijzingen van het bevoegd personeel van Staatsbosbeheer moeten onverwijld worden opgevolgd.
- Het Recreatieplan De Kluft in het recreatieplan mag uitsluitend vanuit een vaartuig worden gevist.
Alleen campinggasten (in bezit van vergunning) mogen vanaf de oever van camping De Kluft vissen.
- De Diepe Wiede deel uitmakend van Natuurreservaat De Weerribben
- De Hogewegsloot Uitsluitend te bevisssen vanaf gemaaide oevers aan de Hoogewegzijde.
- De visvijvers aan de Hogeweg Uitsluitend te bevissen vanaf gemaaide oevers.
- De Pijlmansvaart van de Kalenbergergracht tot de eerste splitsing van de Tweede Bokvaart
- ’t Jurries van de Kalenbergergracht tot de eerste kruising van de Tweede Bokvaart
- Het Meentegat van de Kalenbergergracht tot de eerste kruising van de Tweede Bokvaart In de Pijlmansvaart, ’t Jurries en het Meentegat mag uitsluitend worden gevist met de aangewezen aassoorten. Het is verboden aan de oevers af te meren en/of deze te betreden. Vissen op snoek is verboden, evenals het in bezit hebben of meenemen van snoek.
HSV Het Baarsje te Blokzijl:
34. De haven te Blokzijl (niet de havenkolk)
35. Watergang nabij de Lichtmis welke loopt vanaf de Nieuwe Dijk onder de A28 door naar de Steenwetering
36. Wateren in de Blankenhammerpolder
37. Het bedijkte Buitenbroek
Carp Fishing, my way of life !
Gebruikers-avatar
Harry
Beheerder
Beheerder
 
Status: Offline
Berichten: 214
Afbeeldingen: 7
Geregistreerd: 18 Mrt 2009, 07:48
Woonplaats: Tukkerland
Thanks: 0
Thanked: 3 keer in 2 posts

Re: Lijst viswateren Oost -> Rayon 1, 2, 3, 4.

Berichtdoor Harry » 02 Feb 2010, 17:43

Rayon 4

Rayon 4
1. Het Nieuwe Stroomkanaal tot de Vecht
2. De Wester- en Oosterbouwlandleiding vanaf de weg Vriezenveen- De Pollen tot de Verbindingsleiding
3. Wijthemenerplas te Zwolle Het is niet toegestaan tijdens het vissen met boten vaste ligplaatsen te kiezen in of aan het viswater. Het is verboden tussen zonsondergang en zonsopgang te vissen. Het is verboden snoek en/of snoekbaars in bezit te hebben of mee te nemen. Het gebruik van een leefnet is verboden.
4. Overijssels Kanaal vanaf 100 m ten oosten van stuw I te Langeslag (Laag Zuthem) tot het Separatiepunt te Vroomshoop
5. Kanaal Almelo de Haandrik vanaf 100 m ten noordoosten van de sluis te lmelo tot 100 m ten zuiden van de sluis bij de Haandrik te Gramsbergen, alsmede het gedeelte Zwolschekanaal te Vroomshoop
6. Watergang vanaf Pollenweg (ten zuidoosten van Luttenberg) tot het Overijssels Kanaal
7. Overijssels Kanaal vanaf Rijksweg N332 in noordelijke richting tot aan de instroom bij Lemelerveld. Het gedeelte van de dam bij de Jonge Rhaan te Raalte tot aan de instroom bij Lemelerveld te bevissen alleen op de voor de hengelsport gemaakte voorzieningen.
8. Het Geesters Stroomkanaal vanaf de Broekbeek tot het Vriezenveense Veenkanaal
9. De Broekbeek vanaf de provinciale weg Langeveen-Geesteren tot het Geesters Stroomkanaal
10. De Itterbeek vanaf de weg Langeveen-Tubbergen tot het Geesters Stroomkanaal
11. De Linderbeek vanaf het Lateraalkanaal tot aan de Beneden-Regge
12. De Verbindingsleiding vanaf het verdeelwerk in het Geesters Stroomkanaal tot aan de Veeneleiding
13. Het Vriezenveense Veenkanaal
14. De Dedemsvaart
- van Hasselt tot de mond Beentjesgraven
- van de mond Ommerkanaal tot de Rollepaal
Het gedeelte van de Dedemsvaart van de Meele tot Beentjesgraven geldt alleen voor bij Oost Nederland aangesloten sportvissers.
15. De Coevorderstadsgracht lvanaf de sluis in de Lutterhoofdwijk tot de an Kuipersbrug over het Stieltjeskanaal
16. Het Coevorden-Vechtkanaal
17. Zandwinput Brouwersgat aan de Bijkersweg even ten zuiden van de weg Nieuwleusen-Balkbrug(N377) in de omgeving van Vinkenbuurt
18. De Zandwinput Steenwetering aan de oostkant van de rijksweg A28 ter hoogte van parkeerplaats de Markte tussen Zwolle en de Lichtmis. Looprecht voor een strook grond van 5 m gemeten vanuit de oever
19. Deel Dedemsvaart nabij het Kolenbranderbos
20. Stobbeplas Hardenberg, gelegen aan de N377 tussen Dedemsvaart en Slagharen Het water is alleen vanaf het Ommerkanaal toegankelijk. In dit water mag niet gevoerd worden.
21. De Korte Wijk uitsluitend de oever aan de zuid- en westzijde
22. De Radewijkerbeek vanaf de Duitse grens tot de Vecht beide oevers, m.u.v. de oevers op Duits grondgebied
23. De Randwatergang vanaf de Duitse grens tot de Radewijkerbeek
24. De Middenwatergang vanaf camping Het Hoge Holt te Gramsbergen tot aan de Overijsselse Vecht
25. De Molengoot vanaf de Slagenweg in Gramsbergen tot aan de Vecht
26. De Dooze vanaf de Duitse grens tot aan ’t Lijntje
27. ’t Lijntje vanaf de Dooze in ’t Lijntje tot aan het Kanaal Almelo-de Haandrik
28. De Randleiding vanaf het Kolenbranderbos tot aan rijksweg 34
29. De Kolenbranderswijk vanaf de Otterswijk tot aan het Verlengde Ommerkanaal
30. De Drentse Wijk vanaf de Braambergsloot tot aan het Verlengde Ommerkanaal
31. De Verbindingswijk vanaf de Driehoekweg/v.Royenshoofdwijk tot aan het Ommerkanaal
32. De Dommerswijk vanaf de Drentse grens tot de Lutterhoofdwijk
33. Het Ommerkanaal vanaf de Glashuttestuw te Dedemsvaart tot aan de Vecht
34. Het Verlengde Ommerkanaal vanaf de provinciale weg ten noordoosten van Slagharen tot aan de Glashuttestuw te Dedemsvaart
35. De Lutterhoofdwijk vanaf de inlaatstuw aan de Trageldijk te Coevorden tot aan de afslag Steenwijksmoer, uitsluitend de oever aan de zuidzijde en vanaf deze wegovergang tot aan de stuw ten oosten van Slagharen uitsluitend de
oever aan de noordzijde en aan de zuidzijde uitsluitend vanaf de speciale vissteigers.
36. Overijsselse Vecht vanaf de Duitse grens tot het Zwarte Water. Looprecht voor beide oevers m.u.v.: de percelen kadastraal bekend gemeente Gramsbergen sectie H nr.98 (noord van stuw Den Haandrik en sectie F nr.3442 zuidwest van stuw te Ane) en percelen waarvan de eigenaar middels borden kenbaar maakt dat betreding niet of onder voorwaarden is toegestaan. tevens hebben de vergunninghouders recht van overpad in de landerijen:
Aan de rechteroever en gezien vanaf de stuw:
- Vanaf de stuw Vechtweerd; J. Schrijver en W. Ruitenberg
- Aan de weg Zwolle-Dalfsen tussen de stuw en de spoorlijn Zwolle-Meppel;
- J. Aalbers, E. Zieleman, J. Anninga en A.J. Schouten
- Vanaf de spoorlijn Zwolle- Meppel tot ca. Berkummerkolk; Staatsbosbeheer
- Vanaf de Berkummerkolk tot beide verkeersbruggen Zwolle Meppel
- Vanaf de bruggen tot Camping Vechterstrand; W. Louwerse
Aan de linkeroever en gezien vanaf de stuw:
- Vanaf de stuw Vechterweerd tot kolk De Tempel; de WMO en J. Dijk
- Vanaf ca. 400m beneden de kolk De Tempel tot beneden de spoorbrug
Zwolle-Meppel; A.A. Ruitenberg, Hr. Poppe
- Tegenover de Berkummer Kolk tot ca 100 m van de kolk Nieuwe Verlaat; Hr. Kroezen, gebr. van Dam
- Vanaf ca 400m beneden Nieuwe Verlaat tot verkeersbrug Zwolle-Meppel; gem. Zwolle, F. Bongers
- Vanaf paal HM 570, nabij Agnietenplas, tot aan Kranenkolk over een lengte van ca 500m, gedurende de periode van 1 juli tot 1 maart;Stichting OV. Landschap Het is verboden te vissen binnen een afstand van 75 m beneden een stuw.

37. Het Lateraalkanaal vanaf de rijksweg 36 tot aan het Overijssels Kanaal te Vroomshoop
38. De Regge vanaf de Schuilenburgerbrug tot aan de Vecht
39. De Nieuwe Boksloot gelegen tussen de Lemelerberg en de Eelerberg Alle te bevissen locaties zijn voorzien van een bordje en waar nodig een hekoverstap:
a. Schaddenveldweg
b. Coninckserveweg bij gemaal Eelerberg
c. Deel van de Nieuwe Boksloot slingerend langs bosrand en fietspad
d. Nabij Kathuizen
e. Nabij de Vondervoortseweg, de bebouwde zijde is verboden
f. Overgang Nieuwe Boksloot in Noord-Zuidleiding aan de Pollenweg
g. Nabij de uitstroom in Overijssels Kanaal voorbij de wildroosters Nachtvissen is gedurende het gehele jaar op alle locaties in de Nieuwe Boksloot verboden
Gemeente Hardenberg
40. In Dedemsvaart
- vijver Kotermeerstal - vijver De Veenbies
41. In Gramsbergen - vijver De Garsten
- Passantenhaven - vijver achter Dorpshuis
42. In Hardenberg - vijver Baalder- vijver Baalderveld - Kruserbrinkpark - Heemsermarschpark - vijver Marslanden - vijver Larixhof - Insteekhaven
43. In De Krim - vijver Noorderkroon
44. In Bergentheim - Sporthal
45. In Lutten - Vijver begraafplaats
Carp Fishing, my way of life !
Gebruikers-avatar
Harry
Beheerder
Beheerder
 
Status: Offline
Berichten: 214
Afbeeldingen: 7
Geregistreerd: 18 Mrt 2009, 07:48
Woonplaats: Tukkerland
Thanks: 0
Thanked: 3 keer in 2 posts


Terug naar Vergunning info, Vispas, NachtvispasWie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast